Kursevi za djecu od 4 do 12 godina

 

Podučavanje je zastarjela riječ: po našem mišljenju djeca se ne podučavaju – s njima se sarađuje.

 

Na našoj adresi ćete naći posebno prilagođene učionice, igraonice u koje će učenici dva puta sedmično dolaziti sa zadovoljstvom, a iz kojih će svaki put odlaziti sa sve više znanja.

 

Otkrićete i jedno prostrano i veselo dvorište u kojem će se održavati nastava na otvorenom.

 

U igraonici jezika i dvorištu priča, vaša djeca će strani jezik usvajati prirodno i bez pritiska, kroz igru, pjesmu, ljubav, razumijevanje i poštovanje stadijuma razvoja u kojem se nalaze.

Kursevi za djecu od 4 do 12 godina

 

Podučavanje je zastarjela riječ: po našem mišljenju djeca se ne podučavaju – s njima se sarađuje.

 

Na našoj adresi ćete naći posebno prilagođene učionice, igraonice u koje će učenici dva puta sedmično dolaziti sa zadovoljstvom, a iz kojih će svaki put odlaziti sa sve više znanja.

 

Otkrićete i jedno prostrano i veselo dvorište u kojem će se održavati nastava na otvorenom.

 

U igraonici jezika i dvorištu priča, vaša djeca će strani jezik usvajati prirodno i bez pritiska, kroz igru, pjesmu, ljubav, razumijevanje i poštovanje stadijuma razvoja u kojem se nalaze.

od-4-do-12

Cijena kurseva za predškolski uzrast: 50 KM mjesečno
Cijena kurseva za osnovnoškolski uzrast: 50 KM mjesečno
Broj časova u sedmici: 2 x 45 minuta

Termini se određuju u dogovoru sa roditeljima i u skladu sa drugim obavezama djece.
U slučaju objektivnih razloga izostanaka sa nastave (bolest zbog koje dijete izostaje i iz škole ili putovanje), cijena će u narednom mjesecu biti umanjena za dati broj časova. U mjesecima u koje padaju državni praznici, cijena će biti umanjena automatski prilikom plaćanja na početku mjeseca.

Svi roditelji će zajedno sa djecom prije početka nastave biti pozvani u obilazak škole i na upoznavanje sa nastavnikom, a na e-mail adresu će dobiti detaljan planirani program rada grupe kojoj dijete pripada. Takođe, na kraju svakog mjeseca roditelji će dobijati pismeni izvještaj o napretku djeteta, a dva puta u toku godine će biti pozvani na javni čas.

  Popusti >