Popusti

- za dva ili više članova porodice 10% po svakom članu

- za dva ili više upisanih jezika 10% po svakom jeziku

- za zaposlene i za djecu zaposlenih u Kliničkom centru Banja Luka 10%

- za članove Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske 10%

- za učenike koji su u prethodnoj školskoj godini proglašeni učenicima generacije potpuno besplatna nastava iz engleskog jezika i 10% za sve ostale jezike.

Napomena: popuste nije moguće akumulirati, odnosno svaki učenik može da bude kandidat za jedan od navedenih popusta.

Popusti

- za dva ili više članova porodice 10% po svakom članu

- za dva ili više upisanih jezika 10% po svakom jeziku

- za zaposlene i za djecu zaposlenih u Kliničkom centru Banja Luka 10%

- za članove Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske 10%

- za učenike koji su u prethodnoj školskoj godini proglašeni učenicima generacije potpuno besplatna nastava iz engleskog jezika i 10% za sve ostale jezike.

Napomena: popuste nije moguće akumulirati, odnosno svaki učenik može da bude kandidat za jedan od navedenih popusta.

Besplatna nastava

Pored navedenih popusta, Edukativni centar za djecu i omladinu “Jezici i Priče” sa ponosom objavljuje da će svakom učeniku generacije iz osnovnih škola na području grada Banjaluka (iz prethodne školske godine) u tekućoj školskoj godini obezbijediti potpuno besplatnu nastavu iz engleskog jezika.

Želja nam je da omladini u tom osjetljivom periodu razvoja pokažemo da se svaki trud isplati i cijeni.

Javite nam se i biće nam veliko zadovoljstvo da na ovaj način nagradimo vaš uspjeh.